MRSZAMBIEN MEDIAMFSZ
V čom sme najlepší?
  • Účinné reklamné kampane
  • Guerilla marketingové akcie
  • Celoštátne a regionálne kampane
  • Zážitkové akcie
  • Otvorenie obchodov a predajní
  • Akcie na podporu image značky
  • Nový brand – zavedenie výrobku na trh
  • Reklamné a propagačné aktivity na podporu predaja