MRSZAMBIEN MEDIAMFSZ
Čo je Quad Light?

Kombinácia vozidlovej reklamy, promotovania na ulici a guerilla marketingu.
Quad Light je špeciálne vozidlo vyvinuté výhradne na reklamné účely.
(45 medzinárodne chránených dizajnov)
Technické vybavenie: reklamná plocha typu Backlight, LED podsvietenie, GPS.

Quad Light je kombinácia vozidlovej reklamy, promotovania na ulici a guerilla marketingu.

Nový, veľmi účinný druh vonkajšieho reklamného média, ktoré osloví širokú škálu spotrebiteľov. Pomocou neho môže objednávateľ reklamy extrémnym spôsobom upútať na seba pozornosť spotrebiteľov a môže sa výrazne odlíšiť od konkurencie.

Quadi Light otvára ďalší komunikačný kanál k spotrebiteľom.