MRSZAMBIEN MEDIAMFSZ
Ideálny partner

Kreatívny
Spoľahlivý pre obchodných partnerov
Disponuje dobrými organizačnými schopnosťami
Flexibilný a húževnatý
Má skúsenosti v oblasti reklamy a médií
Má skúsenosti v oblasti predaja
Má rozsiahle obchodné styky