MRSZAMBIEN MEDIAMFSZ
Trh

Trh s istou budúcnosťou.
Veľký a stále rastúci trh vonkajšej reklamy.
(dokonca aj v období finančnej krízy zaznamenal celosvetový rast)
Stále rastúci segment (Niche market – Guerilla tools)
Slabá priama konkurencia