MRSZAMBIEN MEDIAMFSZ
Ideální partner

Kreativita
Spolehlivý pro obchodní partnery
Disponuje dobrými organizačními schopnostmi
Flexibilní a houževnatý
Má zkušenosti v oblasti reklamy a médií
Má zkušenosti v oblasti prodeje

Má rozsáhlé obchodní styky